Zaštita prirode

Prošlo je neko vrijeme od kada je društvo razgovaralo na temu potrebe za zaštićenim prirodnim i kulturnim prostorom na planinarskim lancima Bjelašnice, Igmana, Visočice i Treskavice. 

Mi vjerujemo da je vrijeme da se ponovo pokrene ozbiljno diskusija sa svim zainteresovanim i njihovim zajednicama na našim planinama. Da saznamo i promislimo o tome šta se dešava sa našim okolišem i našim zajednicama. Da iznađemo kreativna i inkluzivna rješenja za lokalna pitanja koja treba riješiti.

Zelena Zajednica predlaže da  bude mjesto gdje ovo istraživanje i diskusija može početi.